Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Modelling of Physical Processes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 8034

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)