Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Computer Modelling of Physical Processes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31234