Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Modelling of Physical Processes

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31234

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін