Бізнес-аналітика

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Business Analytics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 40039

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

Описи освітньої програми
набір припинено