Врегулювання конфліктів та медіація

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
054 Соціологія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Conflict Regulation and Mediation

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28734

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Підготовку за освітньою програмою проводить