Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
035 Філологія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Germanic Languages and Literatures (Including Translation), Primary – German
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28481

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін