Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
035 Філологія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Germanic Languages and Literatures (Including Translation), Primary – English
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28352

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 16.06.2025)