Сучасні науково-педагогічні студії

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Contemporary Scientific Educational Studies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57466

Підготовку за освітньою програмою проводить
Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін