143 Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів

Заголовок ОПП Новий файл програми
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018, оновлення 2020) , Опис освітньої програми (2018)