Самооцінювання ОП "Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність". Рівень вищої освіти "Бакалавр"