Відомості про самооцінювання освітньої програми

Графік подання відомостей про самооцінювання освітніх програм на поточний навчальний рік

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 1. Освітня програма Адміністративний менеджмент
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 2. Освітня програма Менеджмент і бізнес-адміністрування
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 073 Менеджмент

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 3. Освітня програма Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 035 Філологія

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 4. Освітня програма Електронне урядування
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 5. Освітня програма Технології друкованих і електронних видань
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 6. Освітня програма Системний аналіз і управління
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 124 Системний аналіз

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
  Додаткова інформація до відомостей самооцінювання
 7. Освітня програма Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 073 Менеджмент

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 8. Освітня програма Врегулювання конфліктів та медіація
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 054 Соціологія

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 9. Освітня програма Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 035 Філологія

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 10. Освітня програма Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французська
  Рівень вищої освіти Бакалавр
  Спеціальність 035 Філологія

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 11. Освітня програма Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
  Рівень вищої освіти Магістр
  Спеціальність 231 Соціальна робота

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 12. Освітні програми "Герман. мови та літ-ри(перекл. вкл.),перша -англ.", "Герман. мови та літ-ри(перекл. вкл.),перша -нім.", "Герман. мови та літ.-ри(перекл. вкл.)перша- франц.
  Рівень вищої освіти "Магістр"
  Спеціальність 035 - Філологія
  Програма онлайн візиту експертної групи
 13. ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи
 14. Освітня програма Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
  Рівень вищої освіти Магістр
  Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи