Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Aeronautic and rocket-space engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46353