Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and computer technology of thermal power system
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 39457