161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології

Заголовок ОПП Новий файл програми
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології Освітньо-наукова програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)