073 Управління у сфері оборонно-промислового комплексу

Заголовок ОПП Новий файл програми
Управління у сфері оборонно-промислового комплексу Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)