061 Соціальні комунікації, журналістика

Заголовок ОПП Новий файл програми
Соціальні комунікації, журналістика Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)