Навчально-організаційне управління

Навчально-організаційне управління входить до структури департаменту організації освітнього процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ:

 • Дотримання політики КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо освітньої діяльності й підтримка корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей та ін.
 • Планування, організація й контроль освітнього процесу на всіх рівнях вищої освіти за всіма формами освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
 • Організація й контроль практики та проведення державної випускної атестації здобувачів вищої освіти всіх рівнів і форм навчання.
 • Забезпечення загальної організації, координація й контроль випускових кафедр факультетів та інститутів КПІ Ім. Ігоря Сікорського здобувачами вищої освіти на підставі договорів із підприємствами й організаціями,
 • Перевірка проходження практики здобувачами вищої освіти на підприємствах установах організаціях і в структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Запровадження новітніх форм освіти (змішане, on-line тощо) та контролю за досягненням навчальних результатів (електронний щоденник тощо).
 • Організація спільних (включно з міжнародними) заходів для підвищення науково-практичної підготовки здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних працівників на основі новітніх освітніх технологій і моделей освіти.
 • Організація своєчасного внесення відповідної інформації до єдиної електронної бази з питань освіти й надання інформації для Електронного кампусу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація, контроль і аналіз звітування здобувачів вищої освіти щодо виконання індивідуальних планів.
 • Організація співпраці з органами студентського самоврядування, профспілками, науковими та іншими студентськими організаціями.

До організаційної структури управління входять:

 • Навчальний відділ;
 • Відділ аспірантури та докторантури.
Співробітники

Білецький Олег Олександрович
Начальник навчально-організаційного управління
E-mail: o.biletsky@kpi.ua
Номер ІР - тел.0201, м.372