Мікро- та наноелектроніка

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Micro- and Nanoelectronics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28641

Підготовку за освітньою програмою проводить