Електронні мікро- і наносистеми та технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Micro- and Nanosystems and Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28644

Підготовку за освітньою програмою проводить