Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Metrology and information-measuring technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46360