Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Automation and Computer-Integrated Technologies of Cyber-Energy Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28611