151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  • Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти