Комп'ютеризовані процеси лиття

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
136 Металургія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Computerised Casting Processes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31140