СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки БАКАЛАВРІВ)

Навчальні дисципліни з української мови

 1. Засади усного професійного мовлення (риторика)
 2. Історія української культури: код нації
 3. Культура мови та ділове мовлення
 4. Культура наукового технічного мовлення фахівця
 5. Українська мова за професійним спрямуванням
 6. Український мистецький код у сучасному контексті та історичній ретроспективі

Навчальні дисципліни з історії

 1. Історія державного управління в Україні
 2. Історія науки і техніки
 3. Історія української культури
 4. Україна в контексті історичного розвитку Європи

Навчальні дисципліни зі сталого розвитку

 1. Основи сталого виробництва
 2. Основи сталого розвитку суспільства
 3. Принципи глобального сталого розвитку

Філософські навчальні дисципліни

 1. Introduction to philosophy
 2. Вступ до філософії
 3. Загальна теорія розвитку
 4. Філософські основи наукового пізнання

Екологічні навчальні дисципліни

 1. Екологізація виробництва та «зелені технології»
 2. Екологічна безпека інженерної діяльності
 3. Екологічна безпека та оцінка ризиків
 4. Екологічна та природно-техногенна безпека
 5. Екологічний менеджмент
 6. Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища
 7. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
 8. Інженерна екологія енергетики
 9. Промислова екологія
 10. Стратегія охорони навколишнього середовища
 11. Управління та поводження з відходами
 12. Урбоекологія

Правові навчальні дисципліни

 1. Авторське право і суміжні права
 2. Договори у сфері інтелектуальної власності
 3. Екологічне право
 4. Захист прав інтелектуальної власності
 5. Інформаційна безпека  
 6. Інформаційне право
 7. Інформаційні ресурси
 8. Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності
 9. Підприємницьке право
 10. Права і свободи людини
 11. Право в галузі реклами та PR
 12. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації
 13. Правова охорона результатів науково-технічної та художньо-технічної творчості
 14. Правознавство
 15. Трудове право
 16. Я маю право

Навчальні дисципліни з фізичного виховання

 1. Основи здорового способу життя

Навчальні дисципліни з економіки

 1. Економіка та організація виробництва
 2. Основи економіки

Ці навчальні дисципліни входять до Довідника навчальних дисциплін для розробників освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів 2021

Із силабусами вибіркових навчальних дисциплін із ЗУ-Каталогу можна ознайомитись тут

Із силабусами навчальних дисциплін "Іноземна мова (англійська, німецька, французька)" (1, 2 курси) та "Іноземна мова (англійська, німецька, французька) професійного спрямування" (3, 4 курси) можна ознайомитись тут

Скачати оригінали документів