Енергетичне машинобудування

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Power machinery
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46356