Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46355