Навчально-методичний відділ

Адреса: м.Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн.: 240, 204-а
тел: 204-82-78, 204-93-91; metod@kpi.ua

Мета та завдання діяльності відділу

Метою діяльності навчально-методичного відділу є забезпечення реалізації цілей освітньої діяльності університету:

 • гарантування високої якості підготовки випускників університету на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки;
 • здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки.

Основні завдання відділу

 • аналіз нормативних документів щодо змісту і методів навчання, планування й організації навчального процесу та запровадження їхніх вимог до освітньої діяльності університету;
 • вивчення і узагальнення досвіду методичної роботи ВНЗ України та інших країн і його впровадження в університеті;
 • аналіз стану, узагальнення та поширення досвіду навчально-методичної роботи інститутів, факультетів і кафедр університету, розроблення пропозиції щодо її поліпшення;
 • розроблення методичних рекомендацій щодо організації та методичного забезпечення навчального процесу;
 • аналіз стану інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу в інститутах, на факультетах і кафедрах університету, розроблення пропозицій щодо його поліпшення;
 • удосконалення системи забезпечення якості підготовки фахівців на основі рейтингу науково-педагогічних працівників та індексу науково-педагогічного потенціалу кафедр;
 • розроблення пропозицій щодо підвищення мотивації праці науково-педагогічних працівників, посилення зацікавленості студентів у якості навчання;
 • аналіз та узагальнення досвіду організації самостійної роботи студентів (СРС), її інформаційно-методичного забезпечення, розроблення пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики СРС;
 • розроблення пропозицій щодо організації контролю результатів навчання студентів, впровадження рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів, аналізу результатів контролю якості підготовки;
 • організація і проведення педагогічних експериментів з впровадження та оцінки ефективності нових технологій навчання, нових форм і методів організації навчального процесу;
 • аналіз результатів педагогічних експериментів, розроблення рекомендацій з їх реалізації в навчальному процесі;
 • організація і проведення науково-методичних конференцій і семінарів;
 • організація і забезпечення роботи Методичної ради університету та Експертної ради з навчальних видань;
 • підготовлення інформаційних листів, аналітичних оглядів та публікацій з основних напрямків роботи відділу.
Співробітники

Желяскова Тетяна Миколаївна
начальник відділу, кандидат технічних наук, заступник голови експертної ради з навчальних видань
т.204-93-91, корп.1 кімн. 240-а
t.zheliaskova@kpi.ua

Осадча Надія Олександрівна
заступник начальника відділу, секретар Методичної ради університету
т.204-93-91, корп.1 кімн. 240-а
n.osadcha@kpi.ua, metodrada@kpi.ua

Канатчикова Лорисса Олександрівна
провідний фахівець
т.204-82-78, корп.1 кімн. 240
metod@kpi.ua

Ванчугова Людмила Ананіївна
провідний фахівець
т.204-82-78, корп.1 кімн. 240
metod@kpi.ua

Власік Ірина Віталіївна
провідний фахівець
т.204-93-91, корп.1 кімн. 240-а

Єніна Світлана Іванівна
провідний фахівець
т.204-82-78, корп.1 кімн. 240

Покровська Наталія Миколаївна
провідний фахівець
т.204-82-78, корп.1 кімн. 240
metod@kpi.ua

Попадюха Олена Юріївна
фахівець другої категорії
т.204-82-78, корп.1 кімн. 240