Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - B
  • Другий (магістерський) рівень вищої освіти
    • Освітньо-професійна програма - ОПП
    • Освітньо-наукова програма - ОНП
  • Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - PhD

 

Наказ № 1/131 Про затвердження переліку освітніх програм та його додатки

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Спеціальність / Рівень вищої освіти Перший Другий Третій
  ОПП ОНП  
023 Образотворче мистецтво В ОПП    
032 Історія       PhD
033 Соціальна філософія та філософія історії        PhD
035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська B ОПП   PhD
035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька В ОПП   PhD
035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька В ОПП   PhD
035 Філологія       PhD
051 Бізнес-аналітика В      
051 Економіка бізнес-підприємства В ОПП [2018], ОПП   PhD
051 Економічна кібернетика B ОПП    
051 Міжнародна eкономікa B ОПП   PhD
051 Управління персоналом та економіка праці В      
053 Соціальна психологія       PhD
053 Психологія       PhD
054 Врегулювання конфліктів та медіація В ОПП    
061 Видавнича справа та редагування В [2018], В ОПП ОНП PhD
061 Реклама і зв'язки з громадськістю В [2018], В ОПП ОНП PhD
061 Соціальні комунікації, журналістика       PhD
073 Логістика B ОПП [2018], ОПП ОНП PhD
073 Медіаменеджмент та адмін. у видав.-полігр. галузі В [2018], В ОПП ОНП  
073 Менеджмент і бізнес-адміністрування B ОПП ОНП PhD
073 Менеджмент інвестицій та інновацій B ОПП ОНП PhD
073 Менеджмент міжнародного 6iзнecy B ОПП ОНП PhD
073 Управління в сфері оборонно-промислового комплексу   ОПП    
073 Менеджмент       PhD
075 Бізнес-аналітика B      
075 Промисловий маркетинг B ОПП   PhD
081 Господарське та адміністративне право і процес B ОПП    
081 Інформаційне право та право інтелектуальної власності B ОПП   PhD
081 Право B      
091 Прикладна біологія       PhD
101 Екологічна безпека B ОПП ОНП PhD
101 Інженерна екологія та ресурсозбереження B ОПП ОНП PhD
101 Екологія       PhD
104 Комп'ютерне моделювання фізичних процесів B ОПП ОНП  
104 Фізика       PhD
105 Прикладна фізика B     PhD
111 Математ. та комп. методи в моделюванні динамічних систем B ОПП ОНП PhD
111 Страхова та фінансова мaтeмaтикa B ОПП ОНП PhD
113 Наука про дані та мат. моделювання   ОПП ОНП  
113 Прикладна математика       PhD
121 Інженерія програмного забезпечення комп. та інформ-пошук. систем B ОПП ОНП PhD
121 Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем B ОПП ОНП  
121 Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем B ОПП ОНП  
121 Інженерія програмного забезпечення розподілених систем B ОПП ОНП PhD
121 Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем B ОПП ОНП  
121 Інженерія програмного забезпечення       PhD
122 Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання B ОПП ОНП  
122 Системи і методи штучного інтелекту B ОПП ОНП  
122 Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем B ОПП ОНП  
122 Комп'ютерні технології в біології та медицині B ОПП ОНП  
122 Кoмп'ютеpнi нayки       PhD
123 Комп'ютерні системи та мережі B ОПП ОНП  
123 Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи B ОПП ОНП  
123 Кoмп'ютеpна інженерія       PhD
124 Системний аналіз і управління B ОПП ОНП  
124 Системний аналіз фінансового ринку B ОПП ОНП  
124 Системний аналіз       PhD
125 Системи технічного захисту інформації B   ОНП  
125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки В [2018], В ОПП [2017], ОПП ОНП [2017], ОНП  
125 Кібербезпека       PhD
126 Інтегровані інформаційні системи B ОПП ОНП  
126 Інформаційне забезпечення робототехнічних систем B      
126 Інформаційні управляючі системи та технології B ОПП ОНП  
131 Автоматизовані технологічні системи у зварюванні B ОПП ОНП PhD
131 Автоматизовані та роботизовані механічні системи B ОПП ОНП  
131 Динаміка і міцність машин B ОПП ОНП  
131 Інжиніринг паковань та пакув. облад B ОПП ОНП  
131 Лазерна техніка та комп'ют. процеси фіз.-тех. обробки матеріалів B ОПП ОНП  
131 Прикладна механіка пластичності матеріалів B [2018], B ОПП ОНП  
131 Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження B ОПП ОНП PhD
131 Технології комп. конструювання верстатів, роботів та машин B ОПП ОНП  
131 Технології та інжиніринг у зварюванні B ОПП ОНП PhD
131 Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь B ОПП ОНП  
131 Технології машинобудування B ОПП ОНП  
132 Металознавство та комп. модел. процесів термічної обробки B ОПП ОНП PhD
132 Металофізичні процеси та їх комп. моделювання B ОПП ОНП PhD
132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів B ОПП ОНП PhD
133 Інжиніринг обладн. вироб. полімерних та буд. мат. і виробів B ОПП ОНП  
133 Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії B ОПП ОНП  
133 Комп'ютеризовані поліграфічні системи B ОПП ОНП PhD
133 Обладнання xімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв B ОПП ОНП  
133 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв B ОПП ОНП  
134 Літаки і вертольоти B      
134 Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем   ОПП    
136 Комп. техн. порошкової металургії B ОПП ОНП PhD
136 Комп'ютеризовані процеси лиття B ОПП ОНП PhD
136 Спеціальна металургія B ОПП ОНП PhD
136 Металургія       PhD
141 Електричні машини і апарати B ОПП ОНП PhD
141 Електричні системи і мережі B ОПП ОНП PhD
141 Електричні станції B ОПП ОНП PhD
141 Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність B ОПП ОНП PhD
141 Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв B ОПП ОНП PhD
141 Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси B ОПП ОНП PhD
141 Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології B ОПП ОНП PhD
141 Інжиніринг автомат. електротех. комплексів B ОПП ОНП PhD
141 Системи забезпечення споживачів електричною енергією B ОПП ОНП PhD
141 Управління, захист та автоматизація eнергосистем B ОПП ОНП PhD
141 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії B ОПП ОНП PhD
142 Тепло- і парогенеруючі установки B ОПП ОНП  
143 Атомні електричні станції B ОПП ОНП  
143 Фізичний захист та облік і контр. ядерних матер.   ОПП    
144 Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем B ОПП ОНП PhD
144 Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження B ОПП ОНП  
144 Теплові електричні станції B ОПП ОНП PhD
144 Теплофізика B ОПП ОНП  
144 Теплоенергетика       PhD
151 Автоматизіція та комп.-інтегровані технології кібер-енерг. систем B ОПП ОНП PhD
151 Автоматизація та комп.-інтегровані технології хімічних виробництв B ОПП ОНП  
151 Комп.-інтегровані оптико-електронні сист. та техн. B ОПП ОНП PhD
151 Комп.-інтегровані сталі хім. вироб. B ОПП ОНП  
151 Комп.-інтегровані техн. проектування приладів B ОПП ОНП PhD
151 Комп.-інтегровані техн. та сист. неруинівного контр. та діагностики B ОПП ОНП PhD
151 Комп'ют.- інтегровані технології та сист. навігації і керування B ОПП ОНП PhD
151 Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів B ОПП ОНП PhD
151 Роботизовані і автоматиз. сист. неруйнівного контр. та діагностики B ОПП ОНП  
151 Технічні та програмні засоби автоматизації B ОПП ОНП  
152 Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи B ОПП   PhD
152 Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки B ОПП ОНП  
152 Інформаційні вимірювальні технології та системи B ОПП ОНП PhD
152 Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні B ОПП ОНП PhD
152 Метрологія та вимірювальна тexнiкa B ОПП ОНП  
153 Електронні мікро- і наносистеми та технології B ОПП ОНП  
153 Мікро- та наноелектроніка B ОПП [2018], ОПП ОНП  
161 Електрохімічні технології неорган. і органічних матеріалів B ОПП ОНП  
161 Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології B ОПП ОНП PhD
161 Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок B ОПП ОНП PhD
161 Хімічні технології неорган. і орган, зв'язуючих та композ. матеріалів B ОПП ОНП  
161 Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів B ОПП ОНП  
161 Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення B ОПП ОНП PhD
161 Хімічні технології органічних pечовин B ОПП ОНП PhD
161 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини B ОПП ОНП PhD
162 Біотехнології B ОПП [2018],ОПП ОНП [2018],ОНП  
163 Біомедична інженерія       PhD
163 Медична інженерія B ОПП ОНП  
163 Регенеративна та біофармацефтична інженерія B ОПП    
171 Акустичні електр. сист. та техн. обробки акуст. інформ. B ОПП ОНП  
171 Електронні компоненти і системи B ОПП ОНП PhD
171 Електронні прилади та пристрої B ОПП ОНП  
171 Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей B ОПП ОНП  
172 Інженерія та програмування інфокомунікацій B ОПП ОНП PhD
172 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки B ОПП ОНП  
172 Інформаційно-комунікаційні технології B ОПП ОНП  
172 Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектр. систем B ОПП ОНП PhD
172 Радіотехнічні інформаційні технології B ОПП ОНП  
172 Радіозв'язок і оброблення сигналів B ОПП ОНП  
172 Телекомунікаційні системи та мережі B ОПП ОНП  
173 Системи керування літальними апаратами та комплексами В [2018], В ОПП ОНП PhD
184 Геоінженерія В [2018], В ОПП ОНП PhD [2018], PhD
186 Технології друкованих і електронних видань В [2018], В ОПП ОНП PhD
186 Видавництво та поліграфія       PhD
227 Фізична терапія В ОПП ОНП PhD
227 Фізична терапія, ерготерапія       PhD
231 Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність В ОПП    
281 Адміністративний менеджмент В ОПП    
281 Електронне урядування В ОПП