Відділ аспірантури і докторантури

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua
http://aspirantura.kpi.ua

Аспірантура і докторантура - форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1. за рахунок:
- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
- коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.