227 Фізична терапія

Заголовок ОПП Новий файл програми
Фізична терапія Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2017, оновлення 2020) , Опис освітньої програми (2017, оновлення 2020, англ.) , Опис освітньої програми (2017)