161 Хімічні технології органічних речовин

Заголовок ОПП Новий файл програми
Хімічні технології органічних речовин Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)