161 Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

Заголовок ОПП Новий файл програми
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)