153 Мікро- та наноелектроніка

Заголовок ОПП Новий файл програми
Мікро- та наноелектроніка Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)
Мікро- та наноелектроніка Освітньо-наукова програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)
Мікро- та наноелектроніка Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)