152 Метрологія та вимірювальна тexнiкa

Заголовок ОПП Новий файл програми
Метрологія та вимірювальна техніка Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018, оновлення 2020) , Опис освітньої програми (2018)