152 Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Заголовок ОПП Новий файл програми
Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018, оновлення 2020) , Опис освітньої програми (2018)