152 Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

Заголовок ОПП Новий файл програми
Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)