151 Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Заголовок ОПП Новий файл програми
Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2019, оновлення 2020) , Опис освітньої програми (2019)