151 Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю та діагностики

Заголовок ОПП Новий файл програми
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)