151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв

Заголовок ОПП Новий файл програми
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)