151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Заголовок ОПП Новий файл програми
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2016)