151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти