144 Теплові електричні станції

Заголовок ОПП Новий файл програми
Теплові електричні станції Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)