144 Теплоенергетика

Заголовок ОПП Новий файл програми
Теплоенергетика Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2020, англ.)