133 Обладнання xімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв

Заголовок ОПП Новий файл програми
Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)