133 Галузеве машинобудування

Заголовок ОПП Новий файл програми
Галузеве машинобудування Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)