126 Інформаційні системи та технології

Заголовок ОПП Новий файл програми
Інформаційні системи та технології Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти