123 Комп'ютеpна інженерія

Заголовок ОПП Новий файл програми
Комп'ютерна інженерія Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)