122 Комп'ютерні науки

Заголовок ОПП Новий файл програми
Комп'ютерні науки Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)