121 Інженерія програмного забезпечення

Заголовок ОПП Новий файл програми
Інженерія програмного забезпечення Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)