105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти