081 Право

Заголовок ОПП Новий файл програми
Право Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)
Право Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)